Zdrowie

USG piersi: Badanie ratujące życie?

Wczesne wykrycie raka piersi jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy rokowania pacjentek. Wśród dostępnych metod diagnostycznych, coraz większą rolę odgrywa USG piersi. Chociaż nie zastępuje ono mammografii, stanowi cenne uzupełnienie badań obrazowych, szczególnie u młodszych kobiet.

Bezpieczeństwo i dostępność

USG piersi jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Nie emituje promieniowania jonizującego, co czyni je bezpiecznym dla kobiet w każdym wieku, a także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Badanie trwa krótko, zazwyczaj około 15-20 minut, i jest komfortowe dla pacjentek.

Dostępność USG piersi jest również dużym atutem. Badanie to można wykonać w wielu placówkach medycznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Krótki czas oczekiwania na badanie pozwala na szybką diagnostykę i podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych.

Dokładność i czułość

USG piersi pozwala na wykrycie zmian o małych rozmiarach, niewyczuwalnych podczas samobadania lub badania palpacyjnego przez lekarza. Szczególnie cenne jest ono w diagnostyce zmian w gęstych piersiach, u kobiet przed menopauzą, u których tkanka gruczołowa dominuje nad tkanką tłuszczową.

Dokładność USG piersi w wykrywaniu zmian nowotworowych jest wysoka i wynosi około 80-90%. Badanie to pozwala również na ocenę charakteru zmiany, co ułatwia dalszą diagnostykę i planowanie leczenia.

Profilaktyka i diagnostyka

USG piersi jest zalecane jako badanie profilaktyczne u kobiet w wieku od 20. roku życia. Częstotliwość badań powinna być ustalona indywidualnie przez lekarza, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka wystąpienia raka piersi.

Oprócz profilaktyki, USG piersi jest również wykorzystywane w diagnostyce:

  • Wyczuwalnych guzków w piersiach
  • Zmian wykrytych podczas mammografii
  • Wycieków z brodawek sutkowych
  • Zapalenia piersi
  • Powiększonych węzłów chłonnych pachowych

Komplementarność badań

Należy pamiętać, że USG piersi nie zastępuje mammografii, która jest nadal podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi u kobiet po 50. roku życia. Oba badania wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na uzyskanie dokładnego obrazu stanu zdrowia piersi.

USG piersi jest ważnym elementem profilaktyki i diagnostyki raka piersi. Bezpieczeństwo, dostępność, dokładność i czułość tego badania czynią je cennym narzędziem w walce z tą chorobą.

Regularne wykonywanie USG piersi pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i uratowanie życia.

Hi, I’m news

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *